OVER AMUUZ

AMUUZ is in 2017 opgericht met als doel de inwoners van Amerongen en wijde omgeving te amuseren.
Hierbij denken wij aan ontspanning door muziek, kunst, dans, quiz, film enz. enz. voor een zo breed mogelijk publiek.

De ‘thuishaven’ van Amuuz is de Allemanswaard,
maar er kunnen ook elders grotere buitenactiviteiten worden georganiseerd.

Kijk voor het actuele programma op:
deze website en volg ons op facebook.

Uit en toch thuis met AMUUZ !

Nog meer Amuuz

contactgegevens
Postadres: Utrechtsestraatweg 36  3958 BP  Amerongen
Mobiel nummer: 06 23633777 (evenementen); 06 55835380 (financien)
Emailadres: info@amuuz.nl
Website: www.amuuz.nl

Over de organisatie
Amuuz is onderdeel van Stichting Kunst in Amerongen (SKiAm). SKiAm is ANBI erkend onder nummer RSIN 809027410

De inkomsten worden verkregen door kaartverkoop voor de aktiviteiten en door sponsorgelden/donaties van zakelijke en niet-zakelijke vrienden. Specifieke activiteiten worden georganiseerd in samenwerking met bibliotheek Z.O.U.T.

Beheer en besteding: Amuuz heeft geen winstoogmerk. Er worden investeringen gedaan in randapparatuur voor evenementen indien de budgettering dit toelaat.

De organisatie is 100 % in handen van vrijwilligers.

Verslag over 2021
Door de lockdown-regels is er in 2021 maar 1 aktiviteit georganiseerd (Flip Noorman zingt Leonard Cohen; in samenwerking met bibliotheek Z.O.U.T.).

Er zijn inkomsten verkregen uit de kaartverkoop voor deze activiteit.
Er zijn geen inkomsten verkregen uit sponsoring en donaties.
In 2021 is besloten om de activiteit ‘Amuuz’ onder te brengen in de Stichting Kunst in Amerongen (SKiAm).

Het financieel jaarverslag van Amuuz is opvraagbaar via info@Amuuz.nl